Koszty wysyłki

Koszty wysyłki do Polski są ryczałtowe i wynoszą 6 EUR (z DHL).
Jeśli suma wynosi 299 EUR lub więcej, dostarczamy bezpłatnie

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zasady anulowania dla konsumentów

Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży poza siedzibą firmy na dostawę nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, jeśli nośnik został otwarty przez klienta.

Polityka zwrotów

Możesz bez podania przyczyn odstąpić od umowy wysyłając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni w formie tekstowej (np. List, faks, e-mail) lub zwracając artykuł, jeśli został on dostarczony przed upływem tego terminu. Okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania oświadczenia w formie tekstowej, ale nie przed przybyciem towaru do odbiorcy (w przypadku powtarzającej się dostawy towarów tego samego rodzaju, nie przed nadejściem pierwszej częściowej dostawy) oraz również nie przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 246 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB) oraz naszych obowiązków zgodnie z § 312e ust. 1 zdanie pierwsze BGB w związku z art. 246 § 3 EGBGB. Terminowe wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wysłanie artykułu jest wystarczające, aby dotrzymać terminu odstąpienia. Oświadczenie należy kierować na adres:

 

TOURATECH GmbH

reprezentowana przez Zarząd, Marc Pelzer, Alberto Reinhart

Auf dem Zimmermann 7-9

78078 Niedereschach, Niemcy

 

E-mail: info@touratech.de

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, towary i usługi otrzymane przez odpowiednie strony oraz wszelkie wynikające z nich korzyści (np. odsetki) muszą zostać zwrócone. Jeśli całkowicie lub częściowo nie jesteś w stanie zwrócić otrzymanego towaru lub tylko w pogorszonym stanie, musisz nam zrekompensować różnicę w tym zakresie. Nie dotyczy to wydania towaru, jeżeli pogorszenie stanu rzeczy można przypisać wyłącznie jego wypróbowaniu - tak, jak mogłoby to być dla Ciebie możliwe w sklepie. Nie musisz płacić odszkodowania za pogorszenie stanu, które wynika z prawidłowego użytkowania artykułu. Przedmioty, które można wysłać jako paczka, zwracamy na nasze ryzyko. Musisz ponieść regularne koszty przesyłki zwrotnej, jeśli towary zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem. Artykuły, których nie można wysłać jako paczka, zostaną odebrane od Ciebie. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przesłania powiadomienia o odstąpieniu od umowy lub artykułu. Dla nas zaczyna się od ich otrzymania.

 

Postanowienia końcowe

 

Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza zwrotu dołączonego do przesyłki towaru. To żądanie nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Copyright © 2021